Pga fjärrvärmejobbet kommer vägen till fältet vara

AVSTÄNGD, den 3-5 oktober.